Jump to Navigation

Cele i założenia

Cele i zadania OSFN ustalone przez założycieli są następujące:

  1. Wymiana informacji pomiędzy studentami uczelni polskich i zagranicznych prowadzących badania naukowe w zakresie rehabilitacji i fizjoterapii.
  2. Tworzenie międzyuczelnianych, interdyscyplinarnych, studenckich zespołów badawczych.
  3. Wspólne wykorzystanie możliwości badawczych poszczególnych uczelni uczestniczących w programie.
  4. Promowanie badań naukowych, realizowanych zgodnie ze standardami Evidence Based Medicine (EBM).
  5. Opieka nad młodymi badaczami zrzeszonymi w OSFN, oraz niezrzeszonymi, prowadzącymi badania w obszarach zainteresowań Forum lub/i współpracującymi z PTF, PTReh oraz z innymi Towarzystwami Naukowymi.
  6. Aktywizacja i integracja środowiska studenckich kół naukowych prowadzących badania w obszarach zainteresowań OSFN.
  7. Nawiązanie współpracy międzynarodowej z zagranicznym studenckim ruchem naukowym.


Main menu 2

by Dr. Radut.