Jump to Navigation

Projekty badawcze

  1. Ocena poziomu sprawności fizycznej studentów fizjoterapii polskich uczelni medycznych.
  2. Poziom sprawności funkcjonalnej osób po 65 roku życia.
  3. Wpływ techniki Nordic Walking na poszczególne układy organizmu człowieka.
  4. Zastosowanie elektromiografii powierzchniowej w poszczególnych dysfunkcjach narządu ruchu.
  5. Wzajemne relacje pomiędzy lekarzami i fizjoterapeutami w zespole terapeutycznym w opinii studentów kierunku lekarskiego i fizjoterapii.
  6. Wpływ poziomu adaptacji środowiska miejskiego na pełnienie ról społecznych osób niepełnosprawnych.


Main menu 2

by Dr. Radut.